Vyhoreli ste? Máte depresiu?

Je pre vás ťažké vstať z postele, neviete sa sústrediť a vediete výrazne obmedzený život, z ktorého ste už unavení? 

Stalo sa vám to prvýkrát? Alebo vyhorenie, depresiu zažívate už niekoľký raz a ste pomaly v koncoch? Hľadáte cestu von?

Zažíval som to aj ja a po 6 rokoch som našiel cestu

k dlhodobému plnohodnotnému zdraviu.

Spísal som ju do e-booku.


Som Roman Bobák. Od jesene 2014 do jesene 2020, som zažil niekoľko depresií, ktoré začínali vyhoreniami z neustáleho stresu. Z úplného dna života sa mi podarilo nájsť cestu k dlhodbému zdraviu a vnútornej slobode.

Ako to začalo?

Prvá depresia nastala po vyhorení kvôli dlhodobému stresu v podnikaní. V tom čase vyhorenie nemalo ani oficiálnu diagnózu a dnes by mi možno diagnostikovali tetániu. Depresia odznela pomerne rýchlo – po 8 mesiacoch užívania antidepresív sa mi vrátila energia do života. Nadopovaný z liekov som si myslel, že už som „za vodou“ a strmhlav som sa hodil do každodenného života podobného tomu predtým. O pol roka tento spôsob života plný stresu vyústil do nevyhnutného – do ďalšieho vyhorenia a opakovanej depresie.

Druhá depresia bola ešte hlbšia a horšia ako prvá. Nemal som energiu na nič. Akékoľvek materiálne veci, vzťahy, práca, čokoľvek, čo som dovtedy budoval, prestalo hrať rolu. Ocitol som sa na úplnom pokraji a citeľne okúsil hranicu života, kde už za týmto pocitom nebolo nič, iba odchod.

Na tejto križovatke som mal dve možnosti: buď odísť z tohto sveta alebo upnúť zostávajúce zvyšky síl na hľadanie cesty k zdraviu bez kompromisov. Vybral som si druhú možnosť.

Musel som nájsť spôsob, ako sa zbaviť chorobnej osobnosti, ktorá ma nútila žiť deštruktívnym spôsobom. Čo sami nakoniec podarilo. Cesta to bola dlhá, kľukatá a stála veľa trápenia. Po rôznych odbočkách a som sa dopracoval na jej koniec – na začiatok slobodného života v zdraví. 

A rád by som sa o ňu s vami podelil. Chcem s vami zdieľať to, čo mi bolo umožnené naučiť sa, a inšpirovať vás na vašej ceste, ak zažívate niečo podobné, ako som dlho zažíval aj ja. Ďakujem, že mi bola daná druhá šanca a napísal som tento e-book.

Syndróm vyhorenia, depresia a tetánia – už aj u mladých

Príznaky depresie, vyhorenia a tetánie sú podobné a niekedy ťažko oddeliť jedno od druhého. Ako pravdepodobne viete, tieto diagnózy môžu prerásť až do neznesiteľného stavu, kedy aj najjednoduchšia úloha je nad naše sily. Nevieme sa sústrediť, udržiavať pozornosť, koncentrovať sa, pociťujeme dlhodobú nadmernú únavu a stratu energie. Všetko príznaky, kvôli ktorým vedieme výrazne obmedzený každodenný život.

Štatistiky potvrdzujú, že počet ľudí s vyhorením, depresiou alebo tetániou neustále stúpa. Kedysi vyhárali 40-50-roční ľudia. Dnes je Burnout Syndrome novodobý problém, ktorý trápi čoraz viac a viac 20-30-ročných ľudí a rovnaké to je aj s tetániou. Ja som nebol výnimka – mal som 27 rokov, keď som prvýkrát z dlhodobého stresu vyhorel. Prerástlo to do depresie, ktorá sa neskôr zopakovala v hlbšej podobe.

Antidepresíva a depresia, vyhorenie

Moderná medicína bohužiaľ nepozná všetky odpovede na stavy vyhorenia, depresie. Ak aj áno, na Slovensku sa k nim nemusia pacienti dostať. Stav nášho zdravotníctva v oblasti psychiatrie a psychológie nie je ideálny. Psychiatrov je na Slovensku málo, nemajú čas na pacientov a často sa uchyľujú k najrýchlejšiemu riešeniu problému – len predpísaniu antidepresív. Bez úprimného hľadania a riešenia pravých dôvodov - bez psychoterapie. Je to povrchný prístup, ktorý som zažil aj ja. Teraz už viem, že aj vďaka nemu sa mi vyhorenie a depresia vrátili a znásobilo sa ich trvanie, hĺbka a trápenie. Psychológov je u nás tiež málo, sú obrovské čakacie doby. Celý systém pre bežného človeka funguje veľmi ťažkopádne.

Zo štatistík pritom vyplýva, že len užívanie antidepresív negarantuje trvalé zotavenie sa z depresie, vyhorenia. Na všetko máme zázračnú pilulku, ale čo sa stane vtedy, keď sa antidepresíva vysadia a my sme predtým nič nezmenili v psychike našej osobnosti? Nezmenili sme osobnosť, ktorá nás do depresie dostala? Bude sa opakovať rovnaký spôsob života, správanie a rozhodovanie, ktoré prinesie rovnaké výsledky = skvelý základ na zopakovanie vyhorenia, depresie, prípadne tetánie.

Na vlastnej koži som pochopil, že len užívanie antidepresív mi neprinesie dlhodobú spokojnosť tak, aby sa depresia, vyhorenie neopakovali. Ja som sa chcel mať trvalo dobre bez toho, aby som nebol odkázaný na užívanie liekov ďalších XY rokov, ako to je v našich končinách zvykom.

Hľadanie odpovedí a nájdenie pravdy

Aby som cestu z druhej opakovanej depresie našiel, musel vojsť do hĺbky mojej osobnosti. Kládol som si nasledovné otázky:

Prečo som bol vnútorne nútený žiť spôsobom, ktorý bol sebadeštruktívny až na hranicu existencie? Kedy a prečo tento spôsob žitia vznikol? Čomu som sa v mojom vnútri vyhýbal natoľko, že som bol schopný sa úplne vyčerpať a takmer zomrieť? Prečo som nevidel východisko z môjho života? 

Prečo som sa zostával v kolobehu depresie a cítil sa zablokovaný? Ako sa dajú tieto bloky nájsť a vyriešiť? Môžu byť pravými dôvodmi depresie? Viem zmeniť moju chorobnú osobnosť, ktorá ma do depresie dostala? Ako? Čo ju tvorí? Ako to všetko súvisí s telom a psychikou? Ako môžem byť znova vnútorne slobodný? Budem vedieť znova plnohodnotne žiť? 

Počas 5 rokov, som mal tak málo energie, že som sa vedel venovať iba súvislostiam v mojom tele, psychike, vnútri. Postupne som nachádzal vnútornú pravdu, ktorú som si zapisoval. Okrem niekoľkých krokov, ktoré neviedli nikam, som našiel také, ktoré mi navrátili nádej na zdravie a život ako taký. Našiel som toho ešte omnoho viac.

Čo všetko som našiel na ceste z vyhorenia, depresie

 • Spôsob, ako v sebe nájsť hlboké dôvody depresie, vyhorenia a ako ich vyriešiť.
 • Základné zákonitosti, ako funguje ľudská psychika.
 • Čo sú to emocionálne bloky, ako ma ovplyvňujú a ako ich rozpúšťať.
 • Ako fungujú antidepresíva a prečo sa mi vyhorenie, depresia vrátili, keď som ich užíval prvýkrát.
 • Ako sa zbaviť starej osobnosti, ktorá ma do vyhorenia, depresie dostala.
 • Motiváciu na ďalší život, aj keď som sa opakovane dostal do depresie a ocitol sa na hranici života
 • Hĺbkové ozdravenie tela a psychiky.
 • Pokoj, spokojnosť, emocionálnu vyrovnanosť.
 • A hlavne vnútornú slobodu, bez ktorej by to celé nemalo zmysel.

Prečo chcem s vami zdieľať tieto informácie

O pravých dôvodoch depresie, vyhorenia, tetánie sa stále vie relatívne málo a hovorí sa o nich ešte menej. Preto považujem za dôležité zdieľať so svetom to, čo som si zažil, a vďaka čomu som sa nakoniec dostal späť k plnohodnotnému životu. Ak máte depresiu, vyhoreli ste alebo zažívate dlhodobý stres a hľadáte odpovede, aké som hľadal ja, možno niektoré z nich nájdete v tomto e-booku. Chcel by som vám ušetriť čas a hlavne trápenie, pretože viem, aké je nepríjemné. Prial by som si, aby žiadny človek nemusel v tomto stave zotrvať dlhšie, než je potrebné.

Tento e-book je pre vás, pokiaľ:

 • Sa chcete inšpirovať príbehom a konkrétnymi krokmi človeka, ktorý sa dostal z vyhorenia a hlbokej opakovanej depresie.
 • Vyhoreli ste a chcete nielen hľadať, ale aj odstrániť hlboké dôvody, prečo sa tak stalo.
 • Ste sa dostali do depresie prvýkrát a nechcete sa spoliehať len na antidepresíva.
 • Máte opakovanú depresiu už niekoľký raz a ste na pokraji so silami, pretože už neviete, čo máte urobiť, aby ste do nej stále neupadali.
 • Dlhodobo užívate antidepresíva (aj niekoľko rokov) a k plnému zdraviu ste sa priblížili len veľmi málo.
 • Ak máte tetániu: v ebooku tetániu vyslovene nespomínam. V čase písania bol pojem tetánie pomerne neznámy. Dnes viem, že moje príznaky boli z časti aj tetanické, pretože jednotlivé príznaky sú veľmi podobné ako pri vyhorení aj depresii. Pokiaľ máte tetániu, budete si vedieť odvodiť určité paralely.

Čo sa v ebooku dozviete a naučíte?

 • Čo je to depresia a vyhorenie – povedané prakticky, použiteľne.
 • Ako s vyhorením, depresiou súvisí naše telo.
 • Prečo rady zvonka nefungujú a treba ísť hlbšie.
 • Prečo sa nespoliehať len na antidepresíva, ak nechcete aby sa vyhorenie, depresia neopakovali.
 • Ako a kedy vznikajú pravé hlboké príčiny vyhorení a depresií.
 • Čo sú emocionálne bloky a ako veľmi nás ovplyvňujú z pohľadu psychiky.
 • Ako vzniká „náklad“, ktorý si so sebou vezieme roky, prečo nás mení a prečo sa zväčšuje.
 • Prečo len užívanie antidepresív negarantuje trvalé zotavenie sa z vyhorenia, depresie.
 • Pravdu o antidepresívach, ktoré som užíval
 • Prečo sa depresia opakuje, ako vzniká chronická depresia.
 • Prečo sa dlhodobá trvácna zmena dá dosiahnuť hlbokými zmenami vnútri a nie mysľou.
 • Prečo je depresia ideálnym časom na hlbokú vnútornú zmenu.

O čom e-book NIE JE a pre koho nie je určený?

 • E-book neobsahuje rýchle „hurá“ spôsoby, chytľavé metódy alebo čokoľvek podobne povrchné. Povrchnosti som si zažil dosť. Ľudské zdravie je príliš vzácne na to, aby sa s ním zahrávalo.
 • E-book neobsahuje zázračný návod, ktorý vás po jeho prečítaní okamžite dostane z depresie či vyhorenia bez toho, aby ste museli vy aktívne podniknúť kroky k vášmu zdraviu.
 • E-book nebude pre vás, ak sa chcete aj naďalej spoliehať na len na antidepresíva a nie ste pripravení prijať zodpovednosť za vaše zdravie a vydať sa k vnútorným zmenám.

Čo ebook obsahuje?

 • Plne autentické informácie na základe prežitého – všetko, o čom píšem, som si zažil.
 • Mal som poslednú možnosť vrátiť sa - spomínam terapiu, ktorá mi zachránila život a prečo.
 • Súvislosti, ktoré som si pospájal za posledných 6 rokov vďaka priamej skúsenosti s vyhorením, depresiami, antidepresívami a psychikou.
 • Konkrétne kroky, ktoré som musel podstúpiť na to, aby som sa z opakovanej depresie dostal.
 • Príklady mojich vlastných blokov z útrob psychiky, ktoré ma dostali do vyhorenia, depresie.
 • E-book ide do hĺbky, má 125 strán, spolu s bonusmi je to takmer 170 strán.

Bonusy k e-booku

K e-booku vám pridám 3 bonusové materiály zdarma, ktoré sa do ňho nezmestili, a to:

 • Programy a myseľ (10 strán) – úzko súvisí s témou a priamo dopĺňa informácie v e-booku.
 • Úrovne psychiky (17 strán) – rozširuje tému.
 • 3 techniky ako vypnúť myseľ (10 strán) – relaxačné techniky, ktoré mi pomáhajú vypínať myseľ.

Referencie

Roman vo svojej knihe otvára jednu trinástu komnatu za druhou.

Myslím, že je úžasné, ak niekto naberie odvahu a dokáže otvorene hovoriť o témach, ktoré boli celé desaťročia doslova tabu. Pretože zakrývať si oči pred akýmkoľvek problémom je tá najhoršia cesta, ktorou sa môžeme vybrať. Preto ma veľmi teší, že Roman vo svojej knihe otvára jednu trinástu komnatu za druhou. Verím, že tým pomôže mnohým ľuďom, ktorí ešte len hľadajú tú správnu cestu a možno sa cítia slabí a neistí. Verím, že táto kniha dodá silu každému, kto chce zmeniť svoj život. Roman je totiž príkladom toho, že aj napriek nepriazni osudu sa to dá zvládnuť.

MARTIN BRUNCKO  | Spisovateľ, blogger, vydavateľ  |  martinbruncko.com 

Ste odhodlaní vidieť pravdu a pozrieť sa na skutočne náročné veci vo svojom vnútri?

Počas vlastnej skúsenosti s depresiou som narazila na Romanov príbeh, ktorý má spísaný v jeho ebooku. Konečne som cítila pochopenie a veľkú podporu už len tým, že som knihu prečítala. Konečne som našla človeka, ktorý tak veľmi rozumel mojím pocitom a prostredníctvom jeho vlastnej ťažkej životnej situácie som dokázala rozpoznať tú moju. Depresia prichádza, keď už ani telo a ani hlava nevládze robiť komparz vo svete potláčaných pocitov. Hneď ako som nabrala dostatok síl, oslovila som Romana, či by sa mohol stať mojím sprievodcom na mojej novej ceste.

Ak sa pýtate či ísť do terapie, je nevyhnutné položiť si otázku, či ste odhodlaní vidieť pravdu a pozrieť sa na skutočne náročné veci vo svojom vnútri. Ja som sa odhodlala a som na seba hrdá!

Ďakujem Romanovi, že má dnes dostatok síl a počúva svoju dušu, ktorá si vybrala práve takúto životnú cestu.

Prajem každému veľa veľa síl.

Linda  | prešla si depresiou | čítala ebook | absolvovala u mňa terapiu Cesta

Táto téma je na Slovensku žiaľ ešte stále tabu.

Roman na základe vlastných skúseností a prežitého zrozumiteľne vysvetľuje základné spojitosti, ako funguje ľudská psychika. Ide v príkladoch do hĺbky a uvádza konkrétne kroky, ktoré ho zo stavu hlbokej depresie postupne dostali a ktoré môžu pomôcť aj iným. Potvrdzuje, prečo je psychická hygiena taká dôležitá a ako veľmi nás všetkých ovplyvňuje. To, že Roman o tejto téme otvorene hovorí a snaží sa šíriť osvetu, si zasluhuje veľký obdiv. Špeciálne keďže je táto téma na Slovensku žiaľ ešte stále tabu a keďže sa lekári uchyľujú veľakrát len k liekom. V zahraničí je psychoterapia úplne bežná záležitosť – predsa keď si zlomíte nohu, nesedíte doma v kuchyni a nesnažíte sa ju opraviť si sám. Psychické problémy sú veľmi bežné a neriešené neničia len toho, kto ich má. Ničia aj všetkých naokolo.

VERONIKA K.  | Analytička v zahraničí | prešla si depresiou

Kniha mi pomohla nájsť nový pohľad na situáciu, v ktorej sa opakovane nachádzam 3x

Hľadal som niečo, čo by mi pomohlo na mojej ceste z "vyhorenia" z depresie a aj pri 2% mojej životnej energií som googlil, čo by mi mohlo pomôcť, narazil som na knihu MOJA CESTA Z DEPRESIE, hneď som si ju objednal, stiahol a išiel vytlačiť nakoľko som pri čítaní vláda len ležať a v mobile som nato dobre nevidel. Kniha mi pomohla nájsť nový pohľad na situáciu v ktorej sa opakovane nachádzam 3x. Začal som mať nádej že toto by mohlo byt to pravé. Určite odporúčam každému tieto informácie vedieť... A Romanovi veľká vďaka a môj obdiv...

JOZEF H.  | 3x opakovaná depresia 

Ďakujem, že ste mi pomohol pochopiť a prijať

Chcela by som Vám veľmi poďakovať za prácu, ktorú robíte, veeeľmi ste mi pomohol a určite aj mnohým ďalším ľuďom pochopiť a prijať 🙏. Držím Vám veľmi palce vo vašej práci pre druhých.

JANA T.  | čitateľka ebooku

Úžasne ste to celé opísal a ja Vám za to ďakujem.

Dobrý deň Roman, predvčerom som si kúpila vašu el.knihu a prečítala som ju už takmer celú. Úžasne ste to celé opísal a ja Vám za to ďakujem.

ĽUBICA P. | čitateľka ebooku

Aká je cena eBooku?

Cena ebooku je 16,70 €.

Tento e-book obsahuje vlastne 2 ebooky. Jeden o fungovaní ľudskej psychiky a druhý s mojím príbehom a uvedomeniami. Dokopy je to 125 strán textu s autenticky prežitými informáciami, vďaka ktorým som sa dostal z hranice života a smrti naspäť do plnohodnotného života. Verím tomu, že môžu pomôcť aj vám na vašej ceste.

K ebooku je 14 dňová garancia vrátenia peňazí. 🙂 

Ak zistíte, že ste čakali niečo iné, informácie z e-booku nevyužijete alebo nie sú pre vás prínosné, tak vám bez otázok vrátím peniaze. Máte na to 14 dní od zakúpenia e-booku.  

Ak máte v súvislosti s ebookom otázky, napíšte mi email na ahoj@romanbobak.com. Odpovedám do cca 3-5 dní.

roman bobak ebook

Roman Bobák