Vyhorenie, depresia a introverti / extroverti

Depresia, vyhorenie, psychika, zdravie, vnútorná sloboda

Ak vystavíte introverta či extroverta dlhodobo prostrediu, v ktorom sa necíti prirodzene, bude mu to odčerpávať energiu, čo môže skončiť až tam, kde to skončilo u mňa – vo vyhorení, či depresii. Zamyslite sa, ako začínalo vaše vyhorenie, depresia? Mohlo to mať súvis s vašou typológiou osobnosti a neprirodzeným prostredím pre ňu?