Táto téma je na Slovensku žiaľ ešte stále tabu.

Roman na základe vlastných skúseností a prežitého zrozumiteľne vysvetľuje základné spojitosti, ako funguje ľudská psychika. Ide v príkladoch do hĺbky a uvádza konkrétne kroky, ktoré ho zo stavu hlbokej depresie postupne dostali a ktoré môžu pomôcť aj iným. Potvrdzuje, prečo je psychická hygiena taká dôležitá a ako veľmi nás všetkých ovplyvňuje. To, že Roman o tejto téme otvorene hovorí v ebooku o ceste z depresie a snaží sa šíriť osvetu, si zasluhuje veľký obdiv. Špeciálne keďže je táto téma na Slovensku žiaľ ešte stále tabu a keďže sa lekári uchyľujú veľakrát len k liekom. V zahraničí je psychoterapia úplne bežná záležitosť – predsa keď si zlomíte nohu, nesedíte doma v kuchyni a nesnažíte sa ju opraviť si sám. Psychické problémy sú veľmi bežné a neriešené neničia len toho, kto ich má. Ničia aj všetkých naokolo.