Dva životy v jednom a vnútorná sloboda

Posledných 6 rokov života od r. 2016 som venoval jednému cieľu. Nájsť cestu k vnútornej slobode. Ako asi viete, prežil som opakované vyhorenia a depresie. Dostať sa z nich bol ale  čiastkový cieľ. Pretože vyhorenia a depresia boli pre mňa iba nástrojom, ako sa dopracovať k vnútornej slobode. Slúžili k hĺbkovému resetu mojej osobnosti až do úplného základu. Vysvetlím.

Vyhorenie, depresia ako reštart osobnosti

Cítim sa, akoby som prežil dva životy, čo sa týka vývoja osobnosti od novorodenca až po dospelého človeka. Prvý trval asi 28 rokov, druhý posledných 6 rokov. Počas prvého som sa z bezstarostnej veselej kopy postupne stal totálne chaotickou osobnosťou. Nevedel som si poradiť s vecami, ktoré ma trápili, ako som rástol. Moja nespokojnosť sa počas rokov zväčšovala. Neznášal som osobnosť, ktorá má nútila žiť takým spôsobom, akým som nechcel. Limity, bloky a programy mojej mysle negatívne ovplyvňovali prežívanie v každej jednej chvíli, až sa stalo neznesiteľným. Chcel som sa tejto osobnosti zbaviť – privolal som si prostredníctvom dvoch vyhorení hlbokú depresiu. Dostal sa až na hranicu, za ktorou už nebolo nič – bod úplného resetu.

Tu sa začal druhý vývoj mojej teraz už zdravej osobnosti pred šiestimi rokmi. Z hlbokého bodu resetu ma ale čakalo ešte veľa práce. Mal som takmer úplne nefunkčnú myseľ a fungoval ako dieťa, čo ma ohromne vyčerpávalo (ešte stále nie som úplne energeticky dobitý). Aby som dosiahol vnútornú slobodu aj pri plne funkčnej mysli, čakalo ma kompletné oslobodenie sa od nánosov starej osobnosti a vybudovanie tej novej. Zhruba každé 2 týždne som si prechádzal terapiou (najprv s terapeutom, neskôr sám sebe) na očistu osobnosti a zbavoval sa chorobných, neprijatých „častí“ osobnosti, blokov, programov a ktoré má v prvom živote limitovali, spôsobovali vnútornú neslobodu. Moju zážitky som spísal do ebooku Moja cesta z vyhorenia, depresie.

Ako som tieto bloky čistil, postupne sa zapínala aj moja myseľ. Až sa nedávno zapla úplne a dopracoval som sa do stavu hlbokého vnútorného pokoja, vyrovnania, slobody. Plného prijatia seba (viem kto som) pri plnej fungujúcej mysli. Deštrukčné spôsoby konania, ktoré má dostávali do vyhorení, depresie, alebo ktorými som si inak poškodzoval telo (prílišný šport a mnoho mnoho iných) pominuli.

Takisto (pre niektorých zázračne) pominuli fyzické problémy tela – nemám už alergiu na kosenú trávu a problémy s plytkým dýchaním, chronické problémy s kolenami, kĺbami, potlačený obraz pravého oka a iné. Fyzické telo mám zdravšie a čistejšie ako kedykoľvek predtým.

Netušil som, že dôkladná hlboká očista a zbavenie sa starej osobnosti bude trvať toľko a vyžadovať si tak veľa energie. Vývoj osobnosti, ktorý sa za normálnych okolností deje od narodenia ďalších 15-20 rokov, som vtesnal do 6-tich. Od prvého náznaku práce na sebe mi to spolu trvalo 10 rokov života. Teraz už viem, že nie je jednoduché vtisnúť dva životy do jedného s takýmto extrémnym reštartom. Našťastie som to na začiatku nevedel 🙂

Dokážeme sa uzdraviť aj z nemožného

Vďaka posledným šiestim rokom a objavovaní zákutí mojej psychiky pri terapii (každé dva týždne), som sa naučil úžasne veľa o tele a psychike. Na základe priamych skúseností som pochopil, že naše telo má ohromnú schopnosť uzdravenia, keď mu necháme priestor. Vnútorne máme všetky predpoklady na to, vyliečiť sa z akejkoľvek závažnej choroby (napr. aj z rakoviny či psychických porúch) alebo oslobodiť sa z nezdravého každodenného správania, ktoré nás niečím obmedzuje, blokuje.

Aj vďaka týmto hlbokým skúsenostiam som si prešiel oficiálnym terapeutickým výcvikom Terapie Cesta a som terapeutom. Posledný rok sa venujem terapiám pre druhých. Pomáham ostatným dušiam znovu objaviť ich vnútornú slobodu na základe priamej telesnej skúsenosti. Tak, ako to bolo umožnené mne, za čo som úprimne veľmi vďačný.

Je to pre mňa dôležité, pretože si uvedomujem, že nie len choroby, ktoré nás trápia, ale aj svetové konflikty pramenia práve z vnútornej neslobody – z hlbín neprijatých častí osobnosti jednotlivca. Stav spoločnosti je odrazom toho, kto sa ako vo vnútri cíti a čo má alebo nemá vyriešené, na základe čoho koná vo vonkajšom svete. Dlhodobá zmena prichádza zvnútra.

Keď mi to čas a energia dovolia, rád by som vám postupne prinášal ďalšie informácie o témach, ktoré som tu načrtol. Ďakujem.

Moju 6-ročnú cestu z opakovaných vyhorení, depresií a z hranice života som spísal do ebooku.

Obsahuje uvedomenia, kroky, poznatky a terapiu, ktorá mi zachránila život.

Viac info o ebooku

Podobné články

Vložiť komentár