Antidepresíva vs. (psycho) terapia – moje skúsenosti 1. časť

Už dlhšiu dobu si uvedomujem, že správna terapia (psychoterapia) je životne dôležitá a že antidepresíva, resp. lieky ako také, sú len dočasným riešením depresie, vyhorenia, pokiaľ nechcem, aby sa opakovali. Preto som sa rozhodol zhrnúť rozdiely medzi (psycho) terapiou a antidepresívami. (Prosím nezabúdajte, že nie som lekár. uvádzam moje osobné skúsenosti s cestou z depresie a vyhorenia. Zároveň som terapetuom Cesty a mám hlboké skúsenosti s odblokovaním, oslobodením, či už vlastným alebo s klientami, ktorí tiež užívali AD.)

Hlavné rozdiely a charakterisitky – antidepresíva skúsenosti

  • Antidepresíva nemajú schopnosť riešiť hlboké dôvody depresie, či vyhorenia.
  • Pôsobia ako barle pri zlomenine, vďaka ktorým dokážeme relatívne dobre fungovať aj v hlbšej, hlbokej depresii, vyhorení.
  • Ak je terapia účinná, antidepresíva v porovnaní so (psycho) terapiou pôsobia relatívne krátkodobo, vysvetlím.
  • Antidepresíva mali na mňa rôzne ďalšie účinky – zneprístupnili určité oblasti psychiky a mentálne schopnosti – najmä schopnosť používať myseľ (dlho sa sústrediť, rozprávať, používať krátkodobú pamäť, apod.)

Najdôležitejší účinok antidepresív bol ale nasledovný – vplývali na vnímanie:

  • Obmedzili moju schopnosť vnímania – udržiavali ma v rozmedzí určitej hladiny vnímania bez výkyvov, kvôli čomu som nevedel naplno vnímať (uvedomovať si) extrémy toho, ako sa momentálne cítim (ani úplne zle, a ani najlepšie, tak nejak „som bol“).

Načrtol som laický obrázok:

antidepresiva-vs-terapia-moja-cesta-z-vyhorenia-depresieantidepresiva-vs-terapia-moja-cesta-z-vyhorenia-depresie

Ak mi antidepresíva odoberú schopnosť naplno si uvedomiť aká na nič je moja vonkajšia situácia plynúca z môjho vnútorného rozpoloženia, odstráni sa teda ZDANLIVO to, čo spôsobuje depresiu – ponuré, negatívne vyhodnocovanie môjho vnútorného stavu, ktoré vyúsťuje do špirály depresie.

Otázka znie:

Je naozaj vnímanie a vyhodnocovanie môjho stavu to, čo mi spôsobuje depresiu? Je to pravý dôvod depresie? Alebo existujú hlbšie dôvody v psychike, ktoré nezávisia od môjho vnímania, kvôli ktorým sa naozaj cítim dlhodobo ponuro, nedobre, nespokojne?

Nachádza sa niečo hlbšie v mojej psychike pod úrovňou ega-mysle (ktorá umožňuje vnímať a vyhodnocovať), čo ma obmedzuje v mojom vnútornom živote natoľko, že sa doženiem do depresie?

Pravé hlboké dôvody depresie

Z mojich osobných zážitkov, áno existuje. Viem to, pretože inak by som tu už nebol, keby som hranici života nenašiel spôsob (vhodnú terapiu), ako si tieto pravé hlboké dôvody depresie, vyhorenia nájsť a vyriešiť.

V rýchlosti, za hlboké dôvody depresie či vyhorenia povežujem uložené neprecítené emócie, ktoré vznikli v minulosti (najmä počas rannej výchovy či neskôr) a vytvorili bloky, ktoré zásadne obmedzujú naše každodenné sebavyjadrenie až dodnes.

Emocionálne bloky spôsobujú vnútornú neslobodu a ovplyvňujú nás dovtedy, kým ich nekonfrontujeme a nepustíme. Sú pravou podstatou chorobnej osobnosti, ktorá nás dokáže dohnať do depresie a vyhorenia a pre mňa boli pravými dôvodmi depresie a vyhorenia. (Okrem toho sú aj ozajstnými príčinami fyzických bolestí a chorôb). Antidepresíva majú na emocionálne bloky minimálny vplyv. Prečo to je tak a viac o neprecítených emóciách spomínam v mojom ebooku.

Antidepresíva a opakovaná depresia

Vráťme sa späť. Tým, že antidepresívami odstránim schopnosť uvedomovať si chorobnú osobnosť postavenú na emocionálnych blokoch, neodstránim samotnú chorobnú osobnosť. Ona, teda pravé dôvody depresie, tam stále zostanú.

A to je do veľkej miery presne to, čo robia antidepresíva – neriešia dôvody, iba ich obchádzajú.

Čo nastane potom, ak antidepresíva vysadím? Bez toho, aby som si tieto pravé dôvody depresie už počas ich užívania riešil? Moje vnímanie už nebude mať čo obmedzovať. Budem si znova plne uvedomovať moju starú pokrútenú osobnosť, ktorej som sa chcel zbaviť privolaním si depresie.

Bez vnútornej zmeny sa vráti všetko to, čo bolo predtým – plné vnímanie vnútornej neslobody, blokov, strachov a vnútorného zablokovania, ktoré prekričia všetko ostatné. A ak nenastúpim na cestu riešenia týchto blokov, skôr či neskôr veľmi pravdepodobne znova nastane kolobeh depresie, príde ďalšia.

Zopakovanie depresie – znova tam isto aj napriek antidepresívam

U mňa to bolo presne takto. V prvej relatívne miernej depresii som oželel akúkoľvek vnútornú zmenu. Aj keď som bol akože vyliečený, znova som sa naplno stal tou pokrútenou osobnosťou, so všetkými strachmi, blokmi a mantinelmi, ktorú som neznášal. Chcel som jej zbaviť. O pár mesiacov po vysadení antidepresív sa mi vyhorenie, depresia zopakovali a boli oveľa hlbšie. (Úprimne, privolal som si ich sám, aby som sa tej osobnosti zbavil.)

Problémom je, že či už naše zdravotníctvo, alebo aj pacienti, sú zvyknutí len na lieky. Nič neriešiť, dať si lieky a nech všetko za mňa urobia. Zbaviť sa úprimnej zodpovednosti za vlastné zdravie. Aj v mojom prípade by bolo zaužívaný riešením užívať neviem koľko typov ADčiek minimálne ďalších desať rokov. A neriešiť nič v mojom vnútri, len sa mu vyhýbať. A zostať odkázaný na antidepresíva možno po celý zbytok života.

Ja som ale chcel preniknúť k ozajstnej vnútornej slobode. Aby som v budúcnosti nebol odkázaný na látky a chemické útlmy, ktoré ovplyvňujú moju psychiku.

Pochopil som, že moju vnútornú nespokojnosť a neslobodu len lieky jednoducho nevyriešia a bude to na mne samotnom – budem si musieť odpracovať aktívne to, čo som doteraz nechával neúspešne na lieky. A tiež budem musieť konfrontovať to, čomu som sa vyhýbal aj vďaka antidepresívam celý doterajší život.

Cesta z hranice života k slobode a zdraviu

Dal som sa na cestu postupného čistenia emocionálnych blokov a starej osobnosti. Krok po kroku (počas šiestich rokov každé dva týždne, a stále pokračujem) som zo seba odbúraval nezdravé vrstvy ako pri šúpaní cibule a získaval späť vnútornú slobodu a telesné zdravie (pretože to ide spolu ruka v ruke).

Antidepresívam som sa na tejto ceste znovu nevyhol, keďže som začínal na energetickej hranici života. Podstatné ale bolo, že tentoraz netvorili hlavný spôsob, akým som sa chcel dopracovať ku zdraviu. Boli len doplnkom k hlbokým trvalým zmenám k slobode a fyzickému zdraviu, ku ktorým som sa dopracoval vďaka tejto terapii. Najpodstatnejšie bolo, že som každýkrát po terapii cítil vnútorný posun ku slobode. Hmatateľný okamžitý posun, ktorý neklamal.

Bola to Terapia cesta a vďaka nej som prenikol naozaj hlboko, zložil životnú skúšku a teraz viem, že depresia sa už nevráti.

Moju podrobnú cestu z opakovanej depresie a ako funguje naša psychika, som spísal do ebooku Moja cesta z vyhorenia, depresie. Prečítajte si aj články Terapia cesta recenzia – prečo mi zachránila život a Terapia Cesta výhody. V rokoch 2021-2022 som si prešiel oficiálnym výcvikom Terapie Cesta a som terapeutom Cesty. Ku slobode prevádzam klientov aj s podobnými stavmi – depresiou, vyhorením, antidepresívami.

Ak máte záujem o Terapiu Cesta online alebo osobne, napíšte mi mail.

Dohodnút si terapiu

Všeobecne o (psycho) terapii v ďalšom článku – časti 2.

Moju 6-ročnú cestu z opakovaných vyhorení, depresií a z hranice života som spísal do ebooku.

Obsahuje uvedomenia, kroky, poznatky a terapiu, ktorá mi zachránila život.

Viac info o ebooku

Podobné články

4 komentáre k “Antidepresíva vs. (psycho) terapia – moje skúsenosti 1. časť”

Vložiť komentár