Depresia príznaky – 3 hlavné oblasti, ktoré zásadne ovplyvňujú človeka s depresiou

V tomto článku sa zameriam na prejavy depresie. Keďže je nás viac, ktorí ju zažívajú, zhrniem ako sa depresia prejavuje, aké sú jej príznaky a čo ju sprevádza.

Prejavy depresie – depresia bola u mňa spojená s nadmernou stratou energie, kvôli čomu boli ovplyvnené rôzne oblasti života a tela. Chýbajúca energia sa prejavila vo vnútornom prostredí (tele), kvôli ktorému bol silno ovplyvnený vonkajší každodenný život.

Poruchy vnútorného prostredia:

Poruchy tela – málo energie a veľká únava, poruchy spánku, poruchy trávenia, rôzne bolesti vystupujúce na povrch, možné sprevádzajúce pocity ako úzkosť, panika.

 • Poruchy spánku 

Niekoho môžu trápiť problémy so zaspávaním, nespavosť. U mňa to bol opak – prílišná spavosť. Spával som dlhé hodiny celé dni a aj tak som sa necítil vyspatý. Spánok môže byť plytký, alebo spojený s panickými atakmi či úzkosťami.

 • Poruchy trávenia

Podľa teórie pochádzajúcej ešte z 50-tych rokov 20. Storočia pri depresii dochádza k nerovnováhe neurotransmiterov, najmä serotonínu, ktorého tvorba súvisí práve s črevami a tráviacim traktom. Poruchy trávenia môžu byť práve jedným zo sprievodných znakov depresie. Zažil som ich aj ja a neboli nič príjemné.

 • Sprevádzajúce pocity ako úzkosť, panika

Veľa ľudí sa sťažuje práve na tieto sprievodné javy. Môžu to byť silné úzkostné stavy, panické ataky. Panické ataky som nezažil, pravdepodobne. Úzkostné stavy áno, ak sa nimi myslí neschopnosť oddychovať a vypnúť, aj keď som už vlastne totálne “vypnutý” – len sa vyhýbam si to priznať a tak sa vyčerpávam ešte viac. Okrem toho tiež úzkostné stavy v noci, keď som nevedel spať, srdce mi silno bilo a pociťoval som ťažobu na hrudi.

 • Rôzne “bezdôvodné” bolesti vystupujúce na povrch

Tieto bolesti môžu súvisieť s nasledujúcim bodom – oslabenou mysľou. Keďže je myseľ oslabená, a) som nútený byť pozornosťou v tele, teda tam, kde sa boľavé miesta nachádzajú, a b) neviem už mysľou potláčať vnímanú bolesť, čo sa do určitej miery so zdravou mysľou dá.

Poruchy mysle

U mňa pri depresii prišlo k vypnutiu mysle alebo jej výraznému oslabeniu. V dôsledku toho je bežná neschopnosť vykonávať rôzne najzákladnejšie činnosti, ktoré zdravému človeku so zdravou mysľou prídu ako samozrejmé a jednoduché. Výrazne je preto ovplyvnená schopnosť žiť každodenný život.

Zahŕňa:

 • Neschopnosť sústrediť sa na dlhú dobu
 • Neschopnosť udržiavať pozornosť
 • Neschopnosť používať krátkodobú pamäť, sústrediť sa na veľa malých vecí v krátkom slede
 • Neschopnosť ďaleko v mysli zachádzať do budúcnosti či minulosti
 • Neschopnosť dávať pozor a v rýchlosti reagovať na vonkajšie podnety – s čím súvisí napríklad šoférovanie
 • Neschopnosť formovať myšlienky – s čím súvisí neschopnosť rozprávať a viesť dialógy
 • Neschopnosť tvoriť siahodlhé plány v mysli
 • Neschopnosť sústrediť sa na pohyby tela a udržiavať rovnováhu – neschopnosť pohybu a oslabená koordinácia pohybov
 • Neschopnosť plniť plány a úlohy – súvisí s neschopnosťou pracovať – neschopnosť zameriavať pozornosť na dlhšiu dobu a vyvíjať cielenú činnosť

S mysľou súvisia aj:

 • Otupené zmysly – myseľ je oslabená a je nad jej sily si uvedomovať a vyhodnocovať signály tela a zmyslov. Výrazne oslabené vnímanie okolia, napr. slabý zrak (zažil som, v najhlbšej depresii som videl zahmlene ako vo sne), neschopnosť vyhodnocovať čo počujeme, keď je príliš veľa sluchových podnetov v okolí (veľa hlasného hluku, hudby, dialógov okolo).
 • Snaha utiecť pred realitou – kedy mi vnímanie prítomnosti plne fungujúcimi zmyslami spôsobuje obrovské nepríjemnosti, pretože som sa predtým dlhodobo zameriaval na nesprávne veci, ktoré mi nepriniesli potešenie. Takto som sa radšej vyčerpal až tak, že neviem vnímať takmer nič. Depresia je snaha o únik z fyzického života. 

V dôsledku týchto porúch je ovplyvnený vonkajší život:

Poruchy interakcie:

 • Samota, vyhýbanie sa spoločnosti – Strata energie na reagovanie na druhých ľudí, vedenie rozhovorov s nimi. (Keď mám nízku hľadinu energie, mám otupené zmysly, neviem sa sústrediť, formovať myšlienky a ani odpovedať, ako mám byť v spoločnosti druhých ľudí?)
 • Neschopnosť prežívať radosť – v prvom rade neschopnosť sústrediť sa na aktivity, ktoré by mi radosť priniesli. A keď ich už vykonávam, tak neschopnosť si radosť uvedomiť oslabenou mysľou a zmyslami. 

Najhorší prejav, príznak depresie

Najhorším alebo najzávažnejším prejavom v depresii bola pre mňa jednoznačne nefungujúca myseľ. Pretože najviac negatívne ovplyvňuje prežívanie v okolitom svete.

V ideálnom prípade – ak mám málo energie na život, stačilo by mi ležať a vyvíjať málo pohybu, zatiaľ čo by som sa mysľou nejako zamestnal a postupne by sa mi energia obnovila. Čo ale vtedy, keď nefunguje ani myseľ…? V takomto stave sa nedá doslova takmer nič robiť.

Plus pocit nefungujúcej mysle je sám o sebe veľmi veľmi zlý pocit, je to nepríjemná bolesť a plno trápenia (bolesť trochu podobná opici, ale trvajúca mesiace).

Ak máte niektoré alebo viacero z týchto príznakov, vyhľadajte odbornú pomoc.

Prvé hlboké dôvody depresie, vyhorenia a ako ich vyriešiť

Depresia je nepríjemná z jedného veľmi veľmi dôležitého dôvodu.

Keď mi nefunguje myseľ, som nútený byť mojou pozornosťou v tele. Pravdepodobne po dlhých rokoch života som zrazu nútený byť vnútorne so samým sebou – s miestom, kam som odložil a snažil sa potlačiť rôzne nevyriešené udalosti z minulosti. Tieto nevyriešené situácie a v nich vytvorené neprecítené emócie (démony, tiene) sú práve podľa mojich vlasných zážítkov pravými hlbokými dôvodmi depresie.

Keď som mal zdravú myseľ, dalo sa od nich utekať a potláčať ich. Teraz v depresii sa to už nedá. Otázka je, čo sa s týmito nepríjemnými pocitmi, emóciami dá urobiť? Môžu byť naozaj pravými dôvodmi depresie, vyhorenia? Dá sa z nich vôbec oslobodiť? Byť vnútorne slobodný tak, aby som znoval úprimne chcel žiť plnohodntý každodenný život?

 

Ak by som si neprecítené emócie na hranici života v hlbokej depresii nevyriešil, nemal by som záujem ďalej žiť. Preto viem, že pre dlhodobú spokojnosť a zdravie sú tým najdôležitejším.

Na tieto aj mnohé otázky som odpovedal v ebooku, ktorý som napísal pri mojej ceste z depresie.

Viac info o ebooku

Ďalšie užitočné články

Ešte na záver pridám linky na články, kde viac do detailov opisujem pocity, ktoré som pri depresii (vyhorení) prežíval:

V týchto článkoch spomínam aká je dôležitá psychoterapia, nie len antidepresíva:

Čo bolo pre mňa najdôležitejšie pri ceste z depresie:

Moju 6-ročnú cestu z opakovaných vyhorení, depresií a z hranice života som spísal do ebooku.

Obsahuje uvedomenia, kroky, poznatky a terapiu, ktorá mi zachránila život.

Viac info o ebooku

Podobné články

Vložiť komentár